top of page

SICAKLIK TARAMALI STRES ÖLÇÜM CİHAZI (TSSR)

TSSR elastomer (TPE) ve polimerlerin karekterizasyonu için yapılabilecek izotermal olmayan stres ölçüm testleri için tasarlanmıştır. Geleneksel izotermal testler de aynı cihaz ile yapılabilir.

Sıcaklık Taramalı Stres Ölçümü (TSSR)

SICAKLIK TARAMALI STRES ÖLÇÜM CİHAZI (TSSR)

TSSR elastomer (TPE) ve polimerlerin karekterizasyonu için yapılabilecek izotermal olmayan stres ölçüm testleri için tasarlanmıştır. Geleneksel izotermal testler de aynı cihaz ile yapılabilir.

 

Metod

İzotermal olmayan stres ölçümleri elastomerlerin termomekanik özelliklerini belirlemek için geliştirilen yeni bir yöntemdir. Numune sabit ısıtma hızında tek eksende gerdirilir, cihaz oluşan gerdirme stresini ölçer.

 

Uygulama

TPE ve karbon siyahı katkılı elastomerlerin geliştirilmesinde ve karekterizasyonunda başarılı bir yöntemdir. TSSR cihazı ticari olarak kullanılan termoplastik elastomerlerin kullanılabileceği sıcaklık aralığının belirlenmesini sağlar. Testler sonucunda alınan stres eğrileri ile birçok TPE karışımı karakterize edilebilir ve birbirinden ayrı özellikte olduğu görülebilir. Değişik konsantrasyondaki çapraz bağlama katkılarının çapraz bağlama derecesine etkileri de TSSR ile araştırılabilir. İzotermal olmayan stres eğrileri karbon siyahı katkılı EPDM malzemelerde karbon siyahı ile EPDM arasındaki etkileşimin bilgisini veriri.

 

Test Prosedürü

TSSR geleneksel izotermal ve izotermal olmayan stres ölçüm testleri için tasarlanmıştır. İzotermal olmayan iki aşamadan oluşmaktadır. İlk adımda 5A standardına uygun papyon numune 23 C de tek yönde gerilerek 2 saat tutulur, numune boyunun %50 si kadar gerdirme bu sürenin sonunda başlar. İkinci adımda ise numune 2C/dakika ısıtma hızı ile belirlenen sıcaklığa

(300 C kadar) ısıtılır. Her iki adımda cihaz gerilme stresini ölçer Windows altında çalışan yazılım ise

verilerin anlık alınması ve hesaplanmasını sağlar.

bottom of page