top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, pazarlama ve lokasyon kategorilerindeki kişisel verilerimin; müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirerek önerilmesi ve tanıtılması ve paylaşmış olduğum iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için tedarikçiler ve yurt dışı iş ortakları ile paylaşılmasına

Kimlik, mesleki deneyim ve iletişim kategorilerindeki verilerimin; distirübütörlük sözleşmesinin ifası kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt dışı iş ortakları ile paylaşılmasına

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Mare Endüstriyel Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla web sitemizde bulunan iletişim formunun doldurulması ile topladığımız kişisel verilerinizi; hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve bu doğrultuda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinin karşılanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının f bendindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve e bendindeki “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmak suretiyle işlenecektir.

Kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verileriniz; müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi için anket yapılması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için tedarikçilerimiz ve yurt dışı iş ortaklarımız ile paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız taleplerinizi, Şirketimizin Atakent Mh. Atakan Cd. Ezel Sk. No: 6/1 Ümraniye / İstanbul posta adresine yazılı olarak veya info@mare.com.tr elektronik posta adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.  

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AÇIK RIZA METNİ

Kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel verilerimin Web Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni kapsamında; müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirerek önerilmesi ve tanıtılması ve paylaşmış olduğum iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için tedarikçiler ve yurt dışı iş ortakları ile paylaşılmasına  açık rıza metni ile onay veriyorum.

bottom of page