top of page

HDT/VICAT Test Cihazları

Termoplastiklerin VICAT yumuşama sıcaklığının ve fiber takviyeli ve dolgulu termoset plastiklerin yanı sıra termoplastikler ve sert kauçuğun ısıl sapma sıcaklığının (HDT) belirlenmesine yönelik Test Sistemleridir.

VST/HDT 6 İSTASYONLU

HDT-VICAT Testleri

HDT (Yük Altında Eğilme Sıcaklığı )

Yük altında sapma sıcaklığı (DTUL) veya ısı sapma sıcaklığı olarak da bilinen ısı bozulma sıcaklığı (HDT), polimerlerin önemli bir özelliğidir. Yüksek sıcaklıklarda sabit bir yüke maruz kaldığında malzemelerin hangi sıcaklıkta "yumuşamaya" başladığını gösterir. HDT cihazı ASTM D648 , ISO 75 ve eşdeğer standartlar uygun boyutlardaki test çubuğunun numune boyutuna göre hesaplanan ağırlıklar ve standardın istediği nominal yüzey streslerinde test yapabilmektedir.

Amorf malzemelerin ısıyla sapma sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı (amorf malzemeler) veya erime sıcaklığı (kristal malzemeler) ile ilgilidir. HDT, malzemenin yapısal uygulamalarda kullanılamayacağı sıcaklık sınırının faydalı bir göstergesidir. Genellikle ticari plastik sınıflarının TDS'sinde rapor edilir. Ancak, HDT ve Tg (veya Tm) değerleri birbirinin yerine kullanılamaz. Tg, camsılaşmanın başladığı sıcaklığı, yani zincir segmentlerinin (kinetik birimler) hareketlerinin "donması" gerçekleştiğinde, HDT ise sıcaklık arttığında bir malzemenin "sertliğinin" makroskopik bir ölçüsüdür. Dolgu katkıları içermeyen mazlemelerde iki özellik genellikle yakından ilişkilidir ,ancak takviyeler malzemeyi sertleştirdiği için, dolgu maddeleri ve takviyeler HDT'yi büyük ölçüde değiştirecektir, oysa Tg, polimerik kısmın yumuşamasını tarif ettiği için bu bileşenlerden fark edilir şekilde etkilenmez. Aslında, dolgulu ve dolgusuz plastiklerin HDT'si, dolgu / elyaf içeriği ve türüne bağlı olarak çok değişebilir. Her iki özellik de plastikleştiricilerden eşit derecede etkilenir.

 

Yapısal uygulamalar için HDT, sıcaklık uygulama sınırı için genellikle Tg (veya Tm) 'den daha iyi bir ölçüdür. Bazen, polimerik malzeme üreticileri ve tedarikçileri bu iki özelliği karıştırır. Ancak bu özellikler birbirinin yerine kullanılamaz.

 

Vicat Yumuşama Sıcaklığı

Vicat yumuşama sıcaklığı veya Vicat sertliği, plastikler gibi kesin erime noktası olmayan malzemeler için yumuşama noktasının belirlenmesidir. 1 mm2 dairesel veya kare kesitli düz uçlu bir iğne ile numunenin 1 mm derinliğe kadar girdiği sıcaklık olarak alınır. Vicat A testi için 10 N'luk bir yük kullanılır. Vicat B testi için yük 50 N'dir. Vicat yumuşama noktasını belirlemeye yönelik standartlar, büyük ölçüde eşdeğer olan ASTM D 1525 ve ISO 306'yı içerir. Vicat yumuşama sıcaklığı, farklı malzemelerin ısı özelliklerini karşılaştırmak için kullanılabilir.

VST/HDT  Test Cihazları

HDT Vicat Test Cihazı

Uygulama

Termoplastiklerin VICAT yumuşama sıcaklığının ve fiber takviyeli ve dolgulu termoset plastiklerin yanı sıra termoplastikler ve sert kauçuğun ısıl sapma sıcaklığının (HDT) belirlenmesine yönelik Test Sistemleridir.

 

 

Standartlar

ASTM D 648, ASTM D 1525, BSI 2782 (method 120 C), BSI 2782 (method 121 C), DIN 53460, DIN 53461, ISO 75, ISO 75-3, ISO 306, ISO 2507, NT T 51-005, NT T 51-201, UNE 53075, UNE 53118

HDT Test ucu

Özellikleri;

Coesfeld VST/HDT sistemleri yarı otomatik test cihazlarıdır ve 3 istasyon / 6 istasyon olmak üzere iki banyo boyutu mevcuttur. Sistemler teslimata dahil olan dokunmatik ekran ve/veya Windows Yazılımı ile çalıştırılabilmektedir. Kullanıcı test boyunca otomatik olarak yönlendirilir. Ölçüm silikon yağında gerçekleştirilir. Banyo hacmi mümkün olduğu kadar küçük tutularak işletme maliyetleri düşük tutulur. Tüm cihazlardaki yağ buharı çıkışı, hedeflenen ekstraksiyonu ve isteğe bağlı olarak yüksek sıcaklıklarda yağ buharlarının anında entegre filtrelenmesini sağlar. Sonuç olarak cihaz üzerinde daha az yağ filmi birikir ve oda havası temiz kalır. Testten sonra sistem yaklaşık 45 dakika içinde hemen başlangıç sıcaklığına soğur. İsteğe bağlı harici yağ soğutucusu, soğutma süresini 15 dakikadan daha kısa bir süreye indirebilir.

Teknik Özellikler

Modeller

3 istasyonlu hdt test cihazı

3 İSTASYONLU VST/HDT BASIC

İstasyonlar ve ağırlıklar manuel olarak uygulanır.

3 istasyonlu otomatik hdt cihazı

3 İSTASYONLU VST/HDT STANDARD

İstasyonlar motorize çalışır ve ağırlıklar otomatik yüklenir.

6 istasyonlu hdt vicat test cihazı

6 İSTASYONLU VST/HDT STANDARD

İstasyonlar motorize çalışır ve ağırlıklar otomatik yüklenir.

6 istasyonlu yarı otomatik hdt vicat test cihazı

6 İSTASYONLU VST/HDT YARI OTOMATİK

İstasyonlar motorize çalışır. Yüksek konfor ve proses güvenliği için ağırlıklar otomatik seçilir. Ağırlık setine ihtiyaç yoktur.

6 istasyonlu tam otomatik hdt vicat test cihazı

6 İSTASYONLU VST/HDT TAM OTOMATİK

Yarı otomatik sistemin özelliklerine ek olarak motorize numune besleme ünitesine sahiptir. Böylece 7/24 test imkanı sağlar.

VST/HDT STANDARD MODEL

VST/HDT STANDARD

VST/HDT YARI OTOMATİK MODEL

VST/HDT YARI OTOMATİK

VST/HDT TAM OTOMATİK MODEL

VST/HDT TAM OTOMATİK
Tam otomatik hdt vicat test cihazı
bottom of page