top of page

HDT/VICAT Test Cihazları

HDT (Yük Altında Eğilme Sıcaklığı )

Yük altında sapma sıcaklığı (DTUL) veya ısı sapma sıcaklığı olarak da bilinen ısı bozulma sıcaklığı (HDT), polimerlerin önemli bir özelliğidir. Yüksek sıcaklıklarda sabit bir yüke maruz kaldığında malzemelerin hangi sıcaklıkta "yumuşamaya" başladığını gösterir. HDT cihazı ASTM D648 , ISO 75 ve eşdeğer standartlar uygun boyutlardaki test çubuğunun numune boyutuna göre hesaplanan ağırlıklar ve standardın istediği nominal yüzey streslerinde test yapabilmektedir.

HDT_VICAT Test Cihazları

HDT-VICAT Test Cihazları

HDT (Yük Altında Eğilme Sıcaklığı )

Yük altında sapma sıcaklığı (DTUL) veya ısı sapma sıcaklığı olarak da bilinen ısı bozulma sıcaklığı (HDT), polimerlerin önemli bir özelliğidir. Yüksek sıcaklıklarda sabit bir yüke maruz kaldığında malzemelerin hangi sıcaklıkta "yumuşamaya" başladığını gösterir. HDT cihazı ASTM D648 , ISO 75 ve eşdeğer standartlar uygun boyutlardaki test çubuğunun numune boyutuna göre hesaplanan ağırlıklar ve standardın istediği nominal yüzey streslerinde test yapabilmektedir.

Amorf malzemelerin ısıyla sapma sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı (amorf malzemeler) veya erime sıcaklığı (kristal malzemeler) ile ilgilidir. HDT, malzemenin yapısal uygulamalarda kullanılamayacağı sıcaklık sınırının faydalı bir göstergesidir. Genellikle ticari plastik sınıflarının TDS'sinde rapor edilir. Ancak, HDT ve Tg (veya Tm) değerleri birbirinin yerine kullanılamaz. Tg, camsılaşmanın başladığı sıcaklığı, yani zincir segmentlerinin (kinetik birimler) hareketlerinin "donması" gerçekleştiğinde, HDT ise sıcaklık arttığında bir malzemenin "sertliğinin" makroskopik bir ölçüsüdür. Dolgu katkıları içermeyen mazlemelerde iki özellik genellikle yakından ilişkilidir ,ancak takviyeler malzemeyi sertleştirdiği için, dolgu maddeleri ve takviyeler HDT'yi büyük ölçüde değiştirecektir, oysa Tg, polimerik kısmın yumuşamasını tarif ettiği için bu bileşenlerden fark edilir şekilde etkilenmez. Aslında, dolgulu ve dolgusuz plastiklerin HDT'si, dolgu / elyaf içeriği ve türüne bağlı olarak çok değişebilir. Her iki özellik de plastikleştiricilerden eşit derecede etkilenir.

 

Yapısal uygulamalar için HDT, sıcaklık uygulama sınırı için genellikle Tg (veya Tm) 'den daha iyi bir ölçüdür. Bazen, polimerik malzeme üreticileri ve tedarikçileri bu iki özelliği karıştırır. Ancak bu özellikler birbirinin yerine kullanılamaz.

 

Vicat Yumuşama Sıcaklığı

Vicat yumuşama sıcaklığı veya Vicat sertliği, plastikler gibi kesin erime noktası olmayan malzemeler için yumuşama

noktasının belirlenmesidir. 1 mm2 dairesel veya kare kesitli düz uçlu bir iğne ile numunenin 1 mm derinliğe kadar girdiği sıcaklık olarak alınır. Vicat A testi için 10 N'luk bir yük kullanılır. Vicat B testi için yük 50 N'dir. Vicat yumuşama noktasını belirlemeye yönelik standartlar, büyük ölçüde eşdeğer olan ASTM D 1525 ve ISO 306'yı içerir. Vicat yumuşama sıcaklığı, farklı malzemelerin ısı özelliklerini karşılaştırmak için kullanılabilir.

HDT/V6 Serisi HDT/VICAT Test Cihazları
hdt-v stations.png

HDT / V serisi test cihazları, Isı Sapma Sıcaklığını veya Vicat Yumuşama Noktasını belirlemek için kullanılır. Tüm numuneler sabit bir yükle ve sıcaklığın standart bir hızda artırıldığı bir banyoya daldırılır.

 

Plastik malzemenin elde edilen ısı direnci oranı, ürün karakterizasyonu, kalite kontrol ve önceki uygulamalara uygunluklarının değerlendirilmesi için yaygın olarak gerekli bir parametredir.

 

Standartlar; ISO 75, ISO 306, ISO 2507, ASTM D1525 ASTM D648 ve eşdeğeri.

Özellikleri;

HDT / V6 serisi, aşağıdaki avantajlarla bu testi yapan en üst sınıfını cihazlardır:

 

  • Otomatik kaldırma mekanizması, kararlı ve güvenilir performans sağlar.

  • Numune çerçevesi kaldırma, boşaltma, limit alanı, yükleme performansları, dünyada çığır açan kaldırma prosedürü sırasında bitirilebilir.

  • Standart numune için test sonucunun dağılımı, en küçük yük koşullarında bile 0,5 ° C'den küçüktür. Bu teknoloji, uluslararası en üst düzeyler arasında yer aldı.

  • Dünyada özel bir tasarım olan otomatik duman egzoz sistemi, kullanıcının sağlığını garanti altına almak ve çevreyi kirletmemek için tasarlanmıştır.

  • İletişim arayüzlü dijital mikrometre uygulaması, birinci sınıf performans, mekanik ve elektronik kontrol yeteneği ve yazılım teknolojisini getirir.

  • Kontrol sisteminden bağımsız olan sıcaklık koruma devresi, ortam sıcaklığı kullanım aralığını aştığında test cihazını korumak için tasarlanmıştır.

Test sıcaklığını ve deformasyonunu kontrol etmek, test eğrilerini tanımlamak ve kaydetmek, test sonuçlarını çıkarmak, geçmiş verileri kaydetmek ve test raporunu yazdırmak vb. için bilgisayar yazılımı veya dokunmatik ekranla kontrol edilir.

parameter screen.png
Teknik Özellikler
bottom of page