top of page

Erime Akış İndeksi

Erime akış indeksi (MFI) veya erime akış oranı (MFR) eriyik haldeki plastik malzemenin akış hızının ölçümüdür. Bu özellik plastik endüstrisinde özellikle giriş kalite kontrol için kullanılmaktadır .Ölçüm metodu  ASTM D1238 ve ISO 1133 standartlarında detaylı olarak açıklanmıştır.

MFI Test Cihazı

Erime Akış İndeksi

Erime akış indeksi (MFI) veya erime akış oranı (MFR) eriyik haldeki plastik malzemenin akış hızının ölçümüdür.Bu özellik plastik endüstrisinde özellikle giriş kalite kontrol için kullanılmaktadır.Ölçüm metodu  ASTM D1238 ve ISO 1133 standartlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Az miktarda yaklaşık  5 gram numune erime veya yumuşama noktası üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtılır ve bir kovan içinde piston ve ağırlık (genellikle 2.16 kg veya 5  kg gibi)  yardımı ile akmaya zorlanır.10 dakikada çıkan eriyiğin ağırlığı erime akış indeksi değeridir. Erime akış indeksi değeri termoplastik malzemlerin ürün bilgi sertifikasında verilmektedir.Yüksek  MFI değeri düşük vizkozite olarak değerlendirilir ve aynı malzeme tanımındaki polimerleri karşılaştırıken düşük MFI değeri yüksek moleküler ağırlığa karşılık gelir.  Erime Akış İndeksi Ölçüm Cihazları plastik endüstrisinde malzemenin akışkanlık özelliğini belirlemek  ve aynı malzemenin ayrı partilerdeki değerini karşılaştırmak için en yaygın olarak kullanılan cihazlardır.

 

Referans: polymerdatabase

Coesfeld Extrusion Plastometers

Uygulama

Cihaz, belirli bir sıcaklık ve basınçta eriyiklerin akış hızının hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar. Ekstrüzyon platometresi, üretimde kalite güvencesi veya yeni malzemelerin geliştirilmesi gibi çeşitli uygulamalar için kullanılabilir.


Şirketler, eriyiklerin akış özelliklerini doğru bir şekilde ölçerek, ürünlerinin tutarlı yüksek kaliteye sahip olmasını ve müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilir. Ekstrüzyon plastometresi, plastik ve polimer endüstrisinde proseslerin optimize edilmesine ve verimliliğin arttırılmasına önemli katkı sağlayan güvenilir ve kullanımı kolay bir cihazdır.

Erime akış indeksi
Erime akış indeks test cihazı

Özellikleri

Ekstrüzyon Platometresi esnek ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Coesfeld WIN-MFR/MVR yazılımı kullanılarak veya kullanılmadan çalıştırılabilir ve aktif cihaz durumu dokunmatik panel aracılığıyla sezgisel olarak görüntülenir. Genişletilmiş cihaz konfigürasyonu ve ölçüm verileri yönetimi için isteğe bağlı bir PC bağlantısı mevcuttur.
 

Cihaz ayrıca ilgili çalıştırma adımı sırasında eldiven dostu komut girişine olanak tanıyan bir çalıştırma düğmesine de sahiptir. Ayrıca, farklı test gereksinimlerini karşılamak ve cihazın çok yönlülüğünü artırmak için terazi, yer değiştirme sensörleri ve hatta otomatik MFR/MVR testi için bir kaldırma platformu gibi çeşitli modüllerle yükseltilebilir.

Standartlar

ISO 1133-2, ASTM D1238

Teknik Özellikler

MFI cihazı detay
MFI cihazı pistonu
MFI cihazı enkoder

Model Konfigürasyonu

Otomatik die-plug

Otomatik Die-plug Opsiyonu

  • Damla oluşumunu ve ekstrüdattan erken akışı önler

  • Yüksek erime hızlarında daha yüksek tekrarlanabilirlik için

  • Hızlıca çıkarılabilir

  • Otomatik kesme cihazı etkinleştirildiğinde kalıp tapası otomatik olarak serbest bırakılır.

bottom of page