Reometreler

Instron® CEAST SmartRheo Serisi kılcal reometre sistemleri Kalite Kontrol ve Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında yaygın olarak kullanılan ve teknik olarak ileri sistemlerdir. "H" kolonlu yapı en üst düzeyde performans almanızı garantiler. CEAST SmartRheo Serisinin kılcal reometreleri Hız oranı 1:500,000 ve 0.0024-1200 mm/min piston hızıyla reolojik testlerin yapılmasını sağlar.

Önemli Avantajlar
Polimerlerin reolojik özelliklerinin testi için en önemli kriterler doğru sonuçlar, yüksek hassasiyetle sıcaklık kontrolu ve ekstruzyon hızları ve zamandır. Çift kapilerli cihazlar aynı anda iki bağımszı reolojik test imkanı sağlar,iki farklı veya aynı malzemenin akış özelliklerinin karşılaştırılması yapılabilir.Kullanıcı tek testede farklı kalıplar kullanarak Bagley düzeltmesi yapabilir.Test sonuçlarının tekrarlanabilirliği her kapiler için ayrı yük hücresi ve basınç transdüseri kullanılarak sağlanmaktadır.

Katalog  Video 

CEAST SR 10

Temel bir model olan SR10 kalite control testleri için idealdir.Tek kapilerli ,kuvvet aralığı 10 kN, ve kapiler çapı 9.55 mm modeldir.The SR 10 modelinin NNI versiyonu 10 mm kapiler çapına sahiptir ve uluslararası stndartlarda tanımlanan Non-Newtonian Index testleri için tasarlanmıştır.

CEAST SR 20

SR20 çok yaygın olarak kullanılan ve orta seviyede viskozite aralığında olan birçok polimer ve karışımları için tasarlanmıştır.Tek ve çift kapiler alternatifleri olan cihaz 20 kN kuvvet aralığına ve 15 mm kapiler çapına sahiptir.

CEAST SR 50

SR50 güçlendirilmiş gövdesi ile yer tipi modellerin performansını sağlayan modeldir.Bu model yeni geliştirilen yüksek viskoziteli katkı malzemeleri ile geliştirilmiş formüller için idealdir. Tek ve çift kapiler alternatifleri olan cihaz 50 kN kuvvet aralığına ve 15 mm kapiler çapına sahiptir.

İSTEĞE BAĞLI İLAVE EDİLEBİLECEK TESTLER

PVT | Polimerlerin soğuma ve kalıplanabilme davranışları
Enjeksiyon kalıp prosesinin amacı pürüzsüz ve son kullanım alanında yeterince sağlam ürünler elde etmektir.Daha fazla ürün elde etmek için üretim çevrim süresi kısaldıkça,ürün sayısı artarken üretim proses sorunları ortaya çıkabilir.Kalıbı doldurma süresini optimize etmek için malzemenin basınç, hacim ve sıcaklık ile bağlantılı özellikleri çalışılmalıdır.PVT ünitesi ISO 17744 standardına göre numune üzerinde özel piston kalıp kapatan aksesuar ile plastiğin spesifik hacmini ölçer.

Thermal Conductivity | Polimer Eriyiğin Isı Transfer Özellikleri
Bir malzemenin termal iletkenliği malzemenin ısıyı iletme ve yayma özelliklerini açıklar.Bu özelllikler polimer eriyiğin ısı dağılım ve soğuma davranışını etkiler. Termal iletkenlik verileri polimelerin termal özellikleri tasarım , optimizasyon ve son ürün kalitesini etkilediği için enjeksiyon ve ekstrüzyon proseslerinin simülasyonu çok önemlidir. ASTM D5930, uygun termal iletkenlik piston ile geniş sıcaklık ve basınç aralığında veri alınabilir.

Die Swell | Ekstruzyon Sonrası Malzeme Elastikliği
Kalıp Genleşmesi (Die Swell) ölçümü ekstruzyon ve şişirme kalıplama gibi bir çok işlemde önemli bir detay olduğu için bu ölçüm kalite control amaçlı yapılmaktadır.measurement Polimer eriyiği bir kalıptan çıktıktan sonra çıkan malzemenin çapı ,kalibın çapından büyük olur.Bu durum kalıp genleşmesş (die swell ) adlandırılır ve malzemenin eleastikliğine bağlıdır.Genleşme proses problemlerinden kaynaklı olabilir ve son üründe hatalar oluşturabilir. Die Swell ünitesi lazer dedektör ile değişik shear rate değerlerinde çıkan malzemenin çapını ölçer.

Stretching Unit | Eriyik Mukavemeti ve Malzemenin Çekilebilme Kapasitesi
Şişirme kalıplama , film ,fiber çekme ve kablo kaplama gibi işlemlerde eriyik polimer soğuma aşamasında çekme gerilimine maruz kalmaktadır.bu durum üretim hızının artırılması çalışmalarında malzemenin parçalanmasına ve kararsız davranışlar göstermesine sebep olur.Eriyik mukavemeti ölçüm teknikleri malzemenin dayanacağı maksimum kuvveti ölçmek için geliştirilmiştir. Stretching ünitesi motorize ve eriyiği sabit hız veya ivme ile kopana kadar çekebilecek bir düzenektir.Test sırasında yük hücresi çekme kuvvetini okur.Bu test çıkan malzemenin çapını ölçen Die Swell ile birlikte kullanılarak çekilen malzemenin çapı ölçülebilir.