top of page

UV Yaşlandırma Cihazları

Ultraviyole direnci, genellikle bir polimer olan bir malzemenin ultraviyole ışığa maruz kalmanın neden olabileceği bozulmaya dayanma yeteneğidir. Bir polimer düşük ultraviyole direncine sahipse, bozulmanın bir sonucu olarak erken veya istenmeyen arızaya maruz kalabilir.

Polimer seçimi, yüksek seviyelerde ultraviyole radyasyon bulunan bir ortamla uğraşırken önemlidir. Bazı polimerlerin ultraviyole direnci diğerlerinden daha düşüktür. Örneğin polipropilen, ultraviyole direnci çok düşük olan bir polimerdir. Yüksek miktarda ultraviyole ışığın olduğu bir uygulamada diğer bazı polimerlerden daha hızlı bozulacaktır. Politetrafloroetilen (PTFE) ise daha yüksek ultraviyole direncine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle dış mekan uygulamaları için polipropilene göre daha uygundur.

Polimer oluşturulurken belirli elementler ve kimyasal bileşikler eklenerek ultraviyole direnci artırılabilir. Bir polimerin ultraviyole direnci düşükse, polimeri korumak için bir kaplama veya diğer koruma biçimleri gibi başka araçlar kullanılabilir.

ÜRÜNLER

bottom of page