top of page

Titreşim Analizi

Titreşim analizleri, makine hattı / proses yapıları ve bileşenlerinin kapsamlı titreşim çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmalar, araştırma altındaki nesnenin temel titreşim dinamik özelliklerini ve titreşim davranışını bulmaya yardımcı olur.

Titreşim analizleri tarafından üretilen bilgiler şu amaçlara hizmet eder:

- Makine yenilemeleri
- Üretim kapasitesinde artış
- Renovasyon ihtiyaçları
- Ürün geliştirme

Makine yenilemeleri / Üretim kapasitesi artışları

Bir makine yenileme veya kapasite artışı planlanırken, ilk sorulan sorular mevcut olan bileşenlerin ve yapıların kullanılıp kullanılamayacağı ve kullanılacaksa bunun hangi ölçüde olacağıdır.

Titreşim analizi, mevcut ve hedef üretim kapasitesi için tüm yapıların ve bileşenlerin titreşim temelli uygunluğunu belirler.

Titreşim analizleri, hangi yapıların ve bileşenlerin şu ihtiyaçlara sahip olduğunu belirlemede kullanılabilir:

- Modifikasyon ihtiyaçları
- Yenileme ihtiyaçları
- Renovasyon ihtiyaçları

Ürün geliştirme

Ürün geliştirmede, geleneksel MEF hesaplamaları ve modelleme yanında, titreşim analizlerinin deneysel testleri ve ölçümleri de paha biçilmez yardım sağlar.

Titreşim analizleri, ürün geliştirme aşamasında ürünün üretime geçmeden önce yapısal / boyutlandırma sorun noktalarının belirlenip düzeltilmesi durumunda önemli maliyet tasarrufları sağlar.

bottom of page