top of page

Problem Çözümleri

Neredeyse tüm mevcut proses hatları ve/veya cihazları, yaşam döngülerinin belirli bir noktasında şu tür sorunlarla karşılaşmaktadır:

- Bileşenlerin veya yapıların erken aşınması veya hasarı
- Ürün kalite sorunları
- Proseste fonksiyon bozuklukları
- Titreşim sorunları

Sorunların ve bozuklukların temel nedenleri şunlar olabilir:

- Statik veya dinamik boyutlandırma
- Tasarım
- Proses kontrolü
- Sistem ayarı
- Aktuatörlerin yaşam döngüsü
- Arızalar veya ekipman arızası
- Kurulum

Sorunlar genellikle kolaylıkla tanımlanabilir, ancak birçok durumda doğru ölçüm ve analiz araçları olmadan sorunların ve gerekli düzeltici önlemlerin temel nedenlerini belirlemek çok zor veya hatta imkansız olabilir.
Şirketimizin güncel ölçüm ve analiz araçları, geniş bir sensör seçeneği ve personelin uzun iş deneyimi ve işlem bilgisi, çeşitli işlemsel bozuklukların temel nedenlerini ve düzeltici önlemleri bulma temelini oluşturur.

bottom of page