top of page

Convimeter II - Proses Viskozimetresi

Her türlü sıvı ve macun üretiminde veya kullanımında proses kontrolü için tasarlanmış proses viskozimetresidir.

Convimeter_II_Device-1024x768.png

Convimeter II - Üretim süreçlerini izleyin veya büyük hacimleri üretim ölçeğinde test edin

Convimeter II, üretim ölçeğinde imalat süreçlerini izlemek veya büyük hacimli testler yapmak için kullanılabilir. Convimeter II, hem kontrol istasyonu sistemi içinde hem de bağımsız olarak kullanılabilir. Operasyon, ağ üzerinden veya entegre dokunmatik ekran aracılığıyla kolaylıkla tarayıcı tabanlı olarak gerçekleştirilir.

Avantajları

 • Viskozite profilleri oluşturma - Karakterizasyon fonksiyonu

 • Shear Rate uyumu - Diğer viskozite ölçer ile korelasyon

 • Netlik - Viskozite eğrisinin zamansal gösterimi

 • Kullanım kolaylığı -  Kanıtlanmış, tarayıcı-tabanlı işletim konsepti, ve entegre dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi

 

Neden Proses viskozimetresi olarak CONVIMETER II?

 • Proses viskozimetresi: çevrimiçi ölçüm, kontrol ve düzenleme için

 • İnovasyon: Çeşitli fonksiyonlar, yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesini destekler

 • Geniş ölçüm aralığı: 30 – 2.000.000 mPas hem Newtonian hem de Newtonian olmayan sıvıları için

 • Hijyen - Islanan yataklar veya dinamik contalar yoktur

 • Gelişmiş ölçüm teknolojisi - Sektörde yaklaşık 60 yıldır tanınan ve binlerce kez kanıtlanmış

CONVIMETER II Uygulama Alanları
CONVIMETER II, kaliteyle ilgili bir ürün parametresi veya proses kontrolü için ölçülen bir değişken olarak viskoziteyi ölçmek için çok çeşitli endüstriyel üretim proseslerinde kullanılır. 

 • Ölçüm teknolojileri

 • Plastik & Kauçuk endüstrisi

 • Gıda endüstrisi

 • Proses teknolojisi

ve diğer uygulamalar.

CONVIMETER II Ölçüm yöntemi

Ölçüm yöntemi, rotasyonel viskozimetre prensibinin daha da geliştirilmesine dayanmaktadır. Convimeter I zaten burada sallanma hareketiyle çalışır, bu da küçük kayma gradyanlarında iyi bir madde değişimi ve makroskobik kayma sağlar. Convimeter II ile ölçüm artık tamamen dijitalleştirilmiştir, bu da hareketli parçaların azalmasına ve dolayısıyla özellikle bakım kolaylığı ve sağlamlığa yol açar. Tamamen dijital sinyal işleme.

Ürün ve süreç geliştirme için özellikle hangi ölçüm programları mevcuttur?

Viskozite profilleri oluşturma - Karakterizasyon

Gıda üretiminde, Newtonian olmayan davranışa sahip bileşen karışımlarına düzenli olarak rastlanır. "Karakterizasyon" ölçüm programı ile reolojik davranış, kesin olarak tanımlanabilir bir hız profili kullanılarak analiz edilebilir. Sonuçlar, üretim süreçlerinin planlanmasını veya ayarlanmasını destekler. Bu şekilde, yeni veya değiştirilmiş tarifler, gerçek koşullar altında büyük ölçekte test edilebilir. Ölçüm sonuçları doğrudan kontrol ünitesinde veya aynı ağdaki herhangi bir tarayıcı özellikli cihazda mevcuttur.

Kesme Hızı Uyumu (Shear Rate Matching) – Ölçüm Hizalaması
Laboratuvarda öngörülen kalite kontrolleri ile üretimdeki koşullar ancak sınırlı ölçüde yeniden üretilebilir. Bunun nedeni, bir laboratuvar ortamından kesme hızına bağlı viskozitelerin bir proses bölümüne kolayca aktarılamaması gerçeğidir. Kesme hızı eşleştirmesi yardımıyla ölçülen değerler (hız aralığı kapsamında) ayarlanabilir.

Teknik Özellikler
bottom of page