top of page

NEM ÖLÇÜM CİHAZLARI

Nemin plastiklere etkisi

Nem dışındaki diğer dış faktörler plastik için nem kadar etkili değildir. Malzemenin neme duyarlı özelliğine bağlı olarak yağmur altında kalması yerde bırakılması veya nemli duvara yakın bırakılmasına gerek kalmadan üretim aşamasında veya son üründe nemin etkileri görülebilir. Havadaki nemin etkisini düşünerek iyi paketlenmiş de olsa plastik hammaddelere üretim öncesinde kurutma yapılır.

PET, PBT, PC gibi polimerler neme karşı en hassas polimerlerdir ve üretim aşamasında tamamen kuru olmaları gerekir.PA ve ABS gibi nem çekme özelliği yüksek olan polimerler kurutma ürünün mekanik özellikleri ve yüzey görünümünün önemine bağlı olarak belli oranlarda yapılmaktadır.

Higroskopik plastikler nelerdir?

Kimyasal yapıları gereği bazı plastikler nem absorbe ederler, örneğin PA nemli ortamda hidrojen bağı oluşturur üretim aşamasında nemli olması istenmez ,fakat sonrasında mekanik özelliklerini güçlendirmek, kırılganlığını azaltmak için belli oranlarda nemlendirilmektedir.

Higroskopik olmayan PP ,PE gibi polimerlerde nem kritik bir faktör değildir, ancak üretilecek malzemenin yüzeyinde görsel problem bu polimerlerdeki nemin sonucu olarak yaşanan problemdir. Üretim öncesinde polimerlerin kurutma işlemini uygulanması tavsiye edilir ve bu işlem sırasında belli sıcaklığa ısıtılan polimer enjeksiyon veya ekstrüzyon sırasında daha az enerji sarfiyatını sağlar.

Yüksek orandaki nemin etkileri?

  • Akış çizgileri*

  • Kabarcık oluşumu

  • Mekanik özelliklerin değişmesi

  • Akışkanlıkta değişiklik

  • *Yüksek/düşük basınç veya bozulma nedeni ile oluşabilecek akış çizgileri ile karıştırmamak gerekir. Nem nedeni ile oluşan çizgiler daha kalındır, yüzeyin büyük kısmınız kapsar ve hava kabarcıkları arasında dağılabilir.

Plastiklerde nem ölçümü

Yaygın olarak kullanılan nem terazisi halojen veya infrared lamba ile kurutma yaparak başlangıç ve sabit tartıma arasındaki ağırlık farkına ölçüm yapar ancak bu yöntem bir çok katkı maddesi içeren plastikler için doğru değildir, kurutma sıcaklığında uçucu hale gelen malzemeler de nem olarak hesaplanır.

Kimyasal metod ile nem ölçümü yapılabilen Karl Fisher titrasyon yöntemi kullanılan kimyasal nedeni ile maliyetli bir yöntemdir.

Plastik numunelerin içerdiği nemi ölçmek için hassas ve doğru ölçebilen en iyi yöntem Brabender Messtechik firmasının Aquatrac modellerinde kullanılan ;

numunenin içerdiği nem ve kimyasal olarak kullanılan kalsiyumhidrid ile aşağıdaki denkleme göre reaksiyona girer ve hidrojen üretir, açığa çıkan

CaH2+2H2O Ca(OH)2+ 2H2

hidrojen miktarı cihaz tarafından reaksiyon tamamlanıncaya kadar sürekli ölçülerek nem içeriği bulunur.

Ürünler

bottom of page