top of page

Kalsiyum Hidrid

Aquatrac nem ölçüm cihazlarında, plastik numunelerin nem içeriğini tayin etmek için kullanılan bir reaktiftir.

Kalsiyum Hidrid

Nem Ölçümüne Uygun Kalsiyum Hidrid Kullanımı

Aquatrac nem ölçüm cihazının ölçüm prensibi kimyasal reaksiyona dayanmaktadır. Plastik numunede bulunan su molekülleri ısı ve vakum etkisiyle numuneden uzaklaştırıldıktan sonra Kalsiyum Hidrid (CaH2) ile kimyasal tepkimeye girer. Tepkime sonucu açığa çıkan H2 gazı numunedeki su miktarına eşittir. Kullanılan reaktifin (CaH2) tanecik boyutu sarfiyatınızı da etkilemektedir. Cihaz ile birlikte verilen toz formdaki 250 gram CaH2 ile 1000 - 1200 adet test gerçekleştirebilirsiniz. 

bottom of page