top of page

CORROSIONBOX-Vertical

CORROSIONBOX test kabinleri, ürününüzün korozyon direncini ve kullanım ömrünü tahmin etmek için ihtiyacınız olan sistemlerdir.

Tüm dünyada imalat sanayinde kullanılan malzemeler tuz sisi, nem, duman ve araç egzoz gazları şeklinde doğal veya endüstriyel korozyona maruz kalmaktadır.

corrosionbox korozyon kabini

CORROSIONBOX-Vertical

CORROSIONBOX test kabinleri, ürününüzün korozyon direncini ve kullanım ömrünü tahmin etmek için ihtiyacınız olan sistemlerdir. Tüm dünyada imalat sanayinde kullanılan malzemeler tuz sisi, nem, duman ve araç egzoz gazları şeklinde doğal veya endüstriyel korozyona maruz kalmaktadır.

 

Laboratuvarda korozyon testleri, malzemelerin seçimi ve yüzeylerinin korunması için yoğun olarak kullanılmaktadır.

Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için çok sayıda test yöntemi ve uluslararası direktifler geliştirilmiştir ve bunlar testin kendisinin yürütülmesine yönelik düzenlemelerdir.

 

TUZ PÜSKÜRTME TESTİ

35 ° C sıcaklıkta% 5 NaCl aşındırıcı çözeltisi, bir nozül tarafından sis buharı haline getirilir. Sisleme elemanı sisi yayar ve tüm test alanına dağıtır. Sis oluşumu için gerekli olan basınçlı hava, nozüle ulaşmadan önce basınçlı bir nemlendirici içerisinde ısıtılır ve nem ile doyurulur. Haznenin kapasitesine bağlı olarak bir veya daha fazla ısıtıcı rezistans, test haznesi içinde homojen bir sıcaklık sağlar. Atık çözelti, test kabininin dibinde toplanır ve bir tahliye hortumu ile dışarı atılır. Testin sonunda numunenin korozyon derecesi değerlendirilir ve belgelenir. Ara kontroller, test sırasında korozyonun ilerleyişini kontrol etmek için faydalı olabilir.

 

Standart ASTM B117, ISO 9227, JIS Z 2371, ASTM G85

 

ASETİK TUZ PÜSKÜRTME TESTİ ASS

KUPROASETİK TUZ PÜSKÜRTME TESTi CASS

Standart testin iki varyasyonu, farklı agresif ortamları yeniden yaratmak için salin solüsyonunu ve ardından test ekipmanı içindeki sisin kimyasal bileşimini asitleştirerek elde edilebilir. NSS, ASS ve CASS'daki testler mevcut tüm modellerle gerçekleştirilebilir.

SU YOĞUŞMA TESTİ

Test kabininin alt bölmesi deminaralize su ile doldurulur ,ısıtılan su buharlaşır ve numune üzerinde yoğuşur, sürekli yoğuşma testi tüm Cofomegra korozyon kabinleri ile yapılabilir.

Standart UNI EN ISO 6270, DIN 50017

DÖNGÜSEL KOROZYON TESTİ

Korozyon çevrim testleri tuz püskürtme ortamı ve nem yoğuşma ve kuru hava ile birleştirilerek yapılabilir. Çevrimsel korozyon testleri, laboratuvarda doğal korozyonu daha iyi simüle etmek için son zamanlarda giderek daha gerekli hale geldi.

 

Kuru Korozyon ve Prohezyon en yaygın döngüsel testlerdir, tuzlu sis ve kuru havada dönüşümlü olarak gerçekleştirilirler. Çevrim testleri Cofomegra Korozyon kabinlerinin gelişmiş modelleri ile çevrim türüne göre eklenecek opsiyonlar ile yapılabilir.

KABİN TASARIMI

Korozyon Test Cihazı - dikey
korozyon kabini yan görünüş

Hazne yapısı genel olarak 10mm kalınlığında Polipropilendir. Opsiyon olarak CSA alev testini karşılamak için PPS plastikleri de kullanılabilir. Test odası çift cidar ile izole edilmiştir. Test odasına erişim camlı bir kapıdan yapılır.

 

Kontrol paneli ve gerekli tüm kontrol cihazları ergonomik konumda sağ taraftadır. Tuz çözeltisi depolama tankı sol taraftadır. Elektrik panosu tamamen ayrılmış bir bölgeye kapatılmıştır: yanında elektro-valfler, nemlendirici ve tuz solüsyonu dozaj pompası bölgesini buluyoruz. Basit ve hızlı bakım için her parçaya erişim kolaydır.

 

Neden COFOMEGRA Corrosionbox?

 

  • Yeni kompakt ve işlevsel İtalyan tasarımı

  • Müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kabin boyutları imkanı

  • COFOMEGRA kabinleri tüm dünyada günlük kullanımdadır.

  • Sezgisel ve kullanımı kolay

  • Kesternich testi DIN 50018'e göre SO2 gazının test kabinine verilebilme imkanı

  • Korozyona dayanıklı yapı, tamamen PP polipropilenden 10mm kalınlığında tuz çözelti tankı

  • Önden yüklemeli ve geleneksel yüklemeli çok sayıda kompakt model arasından seçim yapma imkanı

  • Bir cam kapıdan veya tamamen şeffaf bir PP kaplamadan test edilen numunelerin optimum görüşü

  • Test sırasında görsel kontrol için şeffaf PIREX nemlendirici

  • Düşük bakım maliyetleri

bottom of page