Tork Ölçüm Mİkserİ

Ölçüm prensibi malzemenin ayarlananbilen hızda dönen bıçaklara karşı oluşturduğu direnci ölçmeye dayanmaktadır.Bu dirence karşılık gelen tork zamana karşı ölçülür.Plastogram® olarak adlandırılan bu ölçüm eğrisi malzemenin yapısal değişikliiğine bağlı olarak tork (viskozite) ile sıcaklık/ zaman arasındaki bağlantıyı gösterir.

Üretim kalitesini artırmak için yapılan birçok ölçüme göre daha verimli bir yöntemdir. Brabender ® tork ölçüm mikserleri ile karıştırma ,kompund hazırlama gibi polimerlerin üretimine yönelik bir çok prosesin laboratuar ölçeğinde yapılmasını sağlar.

Brabender ® tork ölçüm mikserleri termoplastik, thermoset , elastomerler, seramik kalıplama mazlemeleri, pigmentler ve farklı birçok palstik malzeme ve plastifikleşen malzemelerin proses edilebilme özelliklerini test eder.

Katalog  Video 

Bıçak geometrİsİ

Yapılacak çalışmalara uygun bıçak Banbury, cam, ve roller seçenekleri arasından aplikasyona uygun olarak belirlenebilir,endüstriyel olarak başarısı kanıtlanmış bu seçeneklere ilave olarak özellikle thermoset malzemeler için optimize edilen delta tipi geliştirilmiştir.

Yazılım

Kullanım kolaylığı ile geliştirilen Windows® ortamında çalışan yazılım ölçüm sonuncunda alınan değerlerin son standartlara uygun değerlendirilmesini sağlar.Eş zamanlı izlenen ölçüm eğrileri ölçümlerin ve değerlendirmenin test devam ederken yapılmasını sağlar. Windows® ortamı avantajlarını kullanır ve aynı zamanda teste devam ederken ,daha once alınmış verilerin incelenmesi ,yazı ilave edilmesi gibi işlemler yapılabilir.

Opsiyonel veri karşılaştırma programı bir veya birden fazla seri testin karşılaştırmasının kolaylıkla yapılmasını sağlar.Ortalama değer ,standard sapma gibi istatiksel bilgiler otomatik olarak hesaplanır, dijital ve grafik olarak gösterilir.Referans eğri olarak seçilecek bir eğri ile yapılan ölçümlerin eğrileri karşılaştırılarak numunenin istenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı incelenebilir.Özel karşılaştırma programı sıcaklık, mikser hızı, katkılar gibi tüm paremetrelerin numune üzerindeki etkilerini gösteriri.