SICAKLIK TARAMALI STRES ÖLÇÜM CİHAZI

TSSR elastomer (TPE) ve polimerlerin karekterizasyonu için yapılabilecek isotermal olmayan stres ölçüm testleri için tasarlanmıştır.Geleneksel isotermal testler de aynı cihaz ile yapılabilir.

Metod
İsotermal olmayan stres ölçümleri elastomerlerin termomekanik özelliklerini belirlemek için geliştirilen yeni bir yöntemdir.Numune sabit ısıtma hızında tek eksende gerdilir, cihaz oluşan gerdirme stresini ölçer.

Uygulama
TPE ve karbon siyahı katkılı elastomerlerin geliştirilmesinde ve karekterizasyonunda başarılı bir yöntemdir.TSSR cihazı ticari olarak kullanılan termoplastik elastomerlerin kullanılabileceği sıcaklık aralığının belirlenmesini sağlar.Testler sonucunda alınan stres eğrileri ile birçok TPE karışımı karekterize edilebilir ve birbirinden ayrı özellikte olduğu görülebilir.
Değişik konsantrasyondaki çapraz bağlama katkılarının çapraz bağlama derecesine etkileri de TSSR ile araştırılabilir.
İsotermal olmayan stres eğrileri karbon siyahı katkılı EPDM malzemelerde karbon siyahı ile EPDM arasındaki etkileşimin bilgisini veriri.

Test Prosedürü
TSSR geleneksel isotermal ve isotermal olmayan stres ölçüm testleri için tasarlanmıştır.Isotermal olmayan iki aşamadan oluşmaktadır.
İlk adımda 5A standardına uygun papyon numune 23 C de tek yönde gerilerek 2 saat tutulur, numune boyunun %50 si kadar gerdirme bu sürenin sonunda başlar.
İkinci adımda ise numune 2C/dakika ısıtma hızı ile belirlenen sıcaklığa (300 C kadar) ısıtılır.
Her iki adımda cihaz gerilme stresini ölçer Windows altında çalışan yazılım ise verilerin anlık alınması ve hesaplanmasını sağlar.

Katalog