KOROZYON KABİNLERİ

Tüm malzemeler bulundukları ortam şartları nedeni ile doğal veya endüstriyel korozyona maruz kalırlar.Bu korozyon ortamı tuz sisi , nem, duman veya araç egzost gazlarının yarattığı ortamlardır. Laboratuar şartlarında yapılan korozyon testleri bu ortamların simule edilmesi sonucunda malzeme üzerindeki etkinin kısa zamanda gözlemlenmesini sağlar.

Standartlar;

Güvenilir ve karşılaştırılabilir test sonuçları için aşağıdaki listede yer alan uluslararası korozyon testleri Cofomegra korozyon kabinleri ile yapılabilmektedir.

Katalog
50180 method A1/A2/A3 BS 7479
 DIN 55991 ISO 3769 ASTM G43
AS 2331 method 3 BS EN 60068-2-11 ECCA T8
 ISO 3770
 ASTM G85 A3
ASTM B117 BS EN ISO 7253 FLTM BI 103-01 ISO 4541 DEF 1053 METH 36
ASTM B287 BS 2011 Part 2.1 GM4298P SO 7253 RES.30.CT.119
ASTM B368
 D17 1058 GM4465P ISO 9227 DIN 50907
ASTM D1735 DEF 1053 METH 24 IEC 68-2-11 MIL-STD-202 DRY
ASTM D2247 EF 1053 METH 36 JIS H 8502Meth1/2/3 NFT 30-077 MIL-STD-810
ASTM G85 A1 DIN 40046
 JIS Z 2371
 NFX 41-002 UNI 9399
BS 3900/F12 DIN 50 017-KK
 JNS 30.16.03
 RES.30.CT.117 UNI 9590
BS 3900/F4 DIN 50021
 ISO 11503
 SIS 184 190 UNICHIM 652
BS 3900/F9
 DIN 50907 ISO 1456
 VG 95 210 UNICHIM 741
BS 5466 Part 1/2/3 DIN 50958
 DIN 53167 ISO 3768 ASTM G85 /A5

Tuz püskürtme testi

Korozif bir solüsyon sis buharı olarak numuneleri bulunduğu kabin içine püskürtülür .Sisin yayılma özelliği bütün test alanın korozif madde ile homojen olarak kaplanması sağlanır.Bu test tüm Cofomegra korozyon kabinleri ile yapılabilir.

Su yoğuşma testi

Test kabininin alt bölmesi deminaralize su ile doldurulur ,ısıtılan su buharlaşır ve numune üzerinde yoğuşur, sürekli yoğuşma testi tüm Cofomegra korozyon kabinleri ile yapılabilir.

Korozyon çevrim testi

Korozyon çevrim testleri tuz püskürtme ortamı ve nem yoğuşma ve kuru hava ile birleştirilerek yapılabilir.Çevrim testleri Cofomegra Korozyon kabinlerinin gelişmiş modelleri ile çevrim türüne göre eklenecek opsiyonlar ile yapılabilir.